Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Kald åbner
22 August 2024
Kald lukker
22 November 2024 12:00pm (CET)
Tidspunkt for offentliggørelse
Reception ved prismodtagers institution
Tilbagevendende kald
August 2025

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur, udeliv og science.

Om bevillingen

Beløb

DKK 150.000

Komite

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Kontakt

For bevillingsforespørgsler
Sofie Hoxer
Grant Specialist
[email protected]

Forudsætninger

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig pædagogisk indsats indenfor læreplanstemaet natur, udeliv og science. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn.
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende pædagogiske metoder til børns undersøgelse af tal, natur eller science.
  • Deltager aktivt i udadrettede naturtematiske aktiviteter og/eller integrerer arbejdet med natur, udeliv og science i arbejdet med andre læreplanstemaer.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet pædagog kan tages i betragtning.

Børn, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende pædagogs institutionsleder eller institutionsbestyrelse. En eller flere pædagoger samt teams på op til tre personer fra samme daginstitution kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager hver prismodtager DKK 25.000.

Den indstillede pædagog skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris kan ikke modtages af pædagoger fra samme daginstitution i de følgende fire år efter prismodtagelse.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 22. november 2024 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2024. Priserne overrækkes ved en reception i de enkelte daginstitutioner.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en pædagog øst for Storebælt og en til en pædagog vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 150.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 100.000 til institutionen. Andelen, som tilfalder institutionen, skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema (fx indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse).

Prisen er rettet mod pædagoger på danske daginstitutioner. Pædagoger, der arbejder med science- og naturpædagogiske tilgange, kan komme i betragtning. Det kan fx være undersøgelser og eksperimenter i hverdagen, hvor børn og voksne har en fælles opmærksomhed på naturfænomener og teknologi.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.