Ansøg om midler

Projektstøtte til forskning i kunsthistorie 2023

Kald åbner
24 October 2022
Kald lukker
12 January 2023 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2023
Tilbagevendende kald
Expected November 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til den kunsthistoriske forskning i Danmark ved at give talentfulde forskere mulighed for at gennemføre forskningsprojekter på højt akademisk niveau.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 1.5 millioner pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være tilknyttet et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (administrerende værtsinstitution).

Der skal være én hovedansøger, som er den primære modtager af bevillingen. Der kan dog godt være medansøgere, som bidrager aktivt og videnskabeligt til projektet, og som får del i bevillingen. Medansøgere skal ligeledes være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution i Danmark og ovennævnte krav gælder også for eventuelle medansøgere.

Der skal være en tydelig og betydelig forskningsaktivitet i projektet, og projektet skal være gennemførligt ved værtsinstitutionen i bevillingsperioden.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelt

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag i en dansk eller international kontekst. Det foreslåede projekt skal udvise relevans for forskningsmiljøet på værtsinstitutionen.

Projekter inden for arkitektur og design kan komme i betragtning, hvis ansøger tilstrækkeligt argumenterer for projektets billedkunstneriske relevans.

Projekter inden for konservering og arkæologi støttes ikke.

Støtte

Der er i alt DKK 3 millioner til uddeling til 1-, 2- og 3-årige forskningsprojekter på DKK 100.000 – 1.500.000 per bevilling.

Ansøger opfordres til at ansøge om store samarbejdsprojekter med medansøgere og gøre brug af tidsrammen på de 3 år, for at skabe tid til fordybelse i forskningsprojektet.

Såfremt NNF modtager en stor mængde kvalificerede ansøgninger om større samarbejdsprojekter med medansøgere vil det være muligt at udvide beløbsrammen til op til DKK 5 millioner.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 24. oktober 2022. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.