Ansøg om midler

Inspirerende pædagogisk arbejde – indstil en pædagog til Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Der er netop åbnet for indstilling af kandidater til Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2022. Prisen er på 150.000 kr. og har til formål at synliggøre pædagogers vigtige arbejde inden for læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

I Gudhjem Naturbørnehave bliver børn slået til ”Riddere af naturen”. De får en grøn dannelse og lærer blandt andet om affaldssortering og om sagnene om den bornholmske natur.

Og i Børnehuset Engelshøj har børnene bl.a. lært, at der er otte meter fra munden, til maden kommer fordøjet ud i den anden ende, ligesom de har undersøgt, hvad virus, fordøjelsessystemet og immunforsvaret er for noget.

Ovenstående er nogle af de ekstraordinære initiativer, som dette  års modtagere af Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris står bag.

Nu begynder processen for at finde modtagerne af prisen i 2022.

Pædagoger spiller en vigtig rolle i at fastholde børns medfødte nysgerrighed på verden omkring dem, og fonden har netop åbnet for indstilling af kandidater til årets pris, der har til formål at anerkende og synliggøre dygtige pædagoger, der giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi.

To priser i én
Prisen uddeles til en pædagog eller et team på op til tre personer både øst og vest for Storebælt. Hver pris er på 150.000 kr. – heraf er 50.000 kr. en personlig hæderspris, mens prismodtagerens institutionen modtager de øvrige 100.000 kr.

Sådan indstiller du en pædagog
Alle kan forslå en kandidat til prisen, og det er herefter institutionens leder eller bestyrelse, der formelt kan indstille pædagogen via et skema på Novo Nordisk Fondens hjemmeside. Tildeling af priserne besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om prisen og indstil en pædagog her.

Læs også om pædagogerne Annette Cronval og Gitte Laurentiussen, der modtog prisen i 2018, og hvad prisen har betydet for dem.

Der er deadline for indstillinger den 26. november 2021.

Yderligere information

Charlotte Drusebjerg, grant specialist, tlf.: 3527 6565, [email protected]

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.