Ansøg om midler

Naturvidenskabelige projekter for børn og unge modtager 15 millioner kroner

I forårets uddelingsrunde har Novo Nordisk Fonden givet støtte til 8 projekter om naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer.

DTU åbner dørene og inviterer børn og familier til sjove og eksperimenterende sommerskoler samt udstillinger i 15 byer, forældre til børn i grundskolen kan få viden og konkrete værktøjer til at hjælpe deres børn med matematik, og så kan gymnasieelever i Bjerringbro arbejde med FNs verdensmål inspireret af vandprojekter i Afrika.

Eksemplerne findes blandt de 8 projekter, der har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer med fokus på læring i skole- og fritiden.

“I Novo Nordisk Fonden er det vores langsigtede mission at understøtte naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Derfor er vi begejstrede for at se så ambitiøse og forskelligartede projekter, der i år på nyskabende vis fremmer børn og unges interesse for området ved eksempelvis at inddrage forældrene som målgruppe,” siger Berith Bjørnholm, som er leder af Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden.

Nye idéer og lokale aktører i spil
I projekterne, der har modtaget bevilling, sættes naturvidenskaben i spil på nye måder. Det kommer bl.a. til udtryk i inddragelse af science i sprogfag og undervisningsfilm om sundhed og biomarkører på gymnasiet. Derudover er der endda naturvidenskabelige aktiviteter for børn og familier med udgangspunkt i kunst.

I flere af projekterne bidrager lokale aktører til at sætte fokus på læring og oplevelser med naturvidenskab. Eksempelvis vil Knowledge Hub Zealand styrke børn og unges nysgerrighed i STEM-undervisningen gennem et samarbejde mellem virksomheder, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Kalundborg Kommune.

Blandt bevillingerne er også det eksisterende projekt ‘Naturcenteret i Børnehaven’, som videreudvikles med 35 partnerinstitutioner for derved at skabe endnu flere naturoplevelser for børn i dagtilbud.

Læs mere om alle de 8 støttede projekter nederst på siden.

Ny ansøgningsrunde åbner
Novo Nordisk Fondens næste ansøgningsrunde indenfor naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer åbner den 16. juni 2021 med deadline for ansøgninger 15. september 2021.

Fonden vil i det kommende opslag behandle ansøgninger på 2-6 mio. kr. og af op til 6 års varighed. Der er op til 45 mio. kr. til uddeling.

Udover opslaget om naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer, kan der søges om støtte til projekter med nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi eller om støtte til projekter til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelserne. Læs mere om de tre kommende opslag nedenfor.

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – Efterår 2021 – Novo Nordisk Fonden

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi
Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi – 2021 – Novo Nordisk Fonden

Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser
Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser – 2021 – Novo Nordisk Fonden

De 8 støttede projekter i denne uddelingsrunde:

BeScience: Afrika i Bjerringbro – opbygning og forankring af autentisk undervisningsmiljø, forløb og faciliteter; sundhed, vand og verdensmål i fokus
Bjerringbro Gymnasium, 3 år, DKK 2.995.521
Bjerringbro Gymnasium opbygger i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus et unikt læringsmiljø med fokus på FNs Verdensmål og bæredygtige løsninger indenfor rent vand, energiforsyning, fødevarer og sundhed i Afrika.

Biomarkører: Kroppens vejskilte – Hvad er en biomarkør, og hvordan hjælper den os til at forstå og behandle sygdomme?
Meedom Kommunikation, 2 år, DKK 1.394.959
I samarbejde med Aarhus Universitet og Biotech Academy skal et nyt undervisningsmateriale om biomarkører til Bioteknologi-undervisningen i ungdomsuddannelserne booste elevernes begejstring for biologiens fantastiske univers.

BioTEK-Future – skoler, uddannelser og virksomheder skaber sammen forløb, der viser børn og unge en mulig STEM-fremtid i biotekbyen Kalundborg
Knowledge Hub Zealand, 1 år, DKK 1.496.040
Virksomheder, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samarbejder i Kalundborg Kommune om styrkelse af STEM-undervisning gennem innovative og anderledes oplevelser i nye forløb.

Koncept for støtte til forældre med børn i grundskolen med fokus på matematik
Matematikcenter, 3 år, DKK 2.303.525
Matematikcenter udvikler og afprøver et koncept, der giver forældre med børn i grundskolen viden og konkrete værktøjer til bedre at kunne hjælpe deres børn med matematik.

Naturcenteret i Børnehaven 2.0 – Koncept for brugerinddragelse
Skoletjenesten, 3 år, 2.993.750
Samarbejde mellem skoletjenesten og 35 partnerskabsinstitutioner om udvikling af et koncept for brugerinddragelse og kompetenceløft af pædagoger, med henblik på at styrke institutionernes arbejde med ‘Natur, udeliv og science’.

Science i sprog – Sprog i science
Nærum Gymnasium, 3 år, DKK 1.457.800
Udvikling af undervisningsmaterialer til integration af 2. fremmedsprog og science med henblik på at afprøve nye pædagogiske veje, der fremmer interessen for naturvidenskab hos gymnasieelever, som ikke har valgt en naturvidenskabelig studieretning.

SCIENCE & SAMTIDSKUNST – naturvidenskabelige fritidsaktiviteter med kunsten som udgangspunkt
Copenhagen Contemporary, 1 år, DKK 750.000
Kunstudstillingen ”Light and Space” giver et æstetisk perspektiv på naturvidenskabens betydning. Med laboratorier, scienceklub og sommerskoler, der tager udgangspunkt i udstillingen, vil kunstcentret arbejde for at fremme nysgerrighed og viden om naturvidenskab hos børn, unge og deres familier.

Universitetet åbner dørene – viden til alle; landsdækkende sommerskole, udstilling, foredrag og debatter for børn og deres familier i fritiden
Danmarks Tekniske Universitet, 5 år, DKK 1.608.405
Med en landsdækkende sommerskole samt 15 Science-pop-up-udstillinger for børn og deres familier sætter DTU i samarbejde med lokale aktører fokus på naturvidenskabelig viden og oplysning.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]