Ansøg om midler

NERD! 300 million kroner til kreative forskeres vilde ideer

Novo Nordisk Fonden øger sin støtte til forskning inden for naturvidenskab og teknik. Nyt forskningsprogram er designet til dedikerede og risikovillige forskere med ambitiøse ideer.

Novo Nordisk Fonden har afsat knap 300 mio. kr. til at støtte vilde og kreative forskningsideer inden for naturvidenskab og teknisk videnskab.

I et nyt forskningsprogram med navnet NERD (New Exploratory Research and Discovery) kan forskere ansøge fonden om op til 14 mio. kr. over syv år. Den langsigtede støtte skal give forskerne mulighed for at udforske nye videnskabelige områder og forfølge og realisere ambitiøse og vilde ideer.

”Formålet med NERD er at muliggøre banebrydende ny forskning inden for de naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Programmet er målrettet ambitiøse, dedikerede forskere, der prioriterer at forfølge egne kreative ideer i laboratoriet og ønsker at fastholde fokus på et emne over lang tid for derigennem at frembringe ny original viden,” siger Lene Oddershede, Head of Nat-Tech, Novo Nordisk Fonden.

For at understøtte fokus på den originale forskningside vil der i NERD være en tofaset evalueringsproces. I første fase vil programmets bedømmelseskomite udelukkende have adgang til ansøgeres projektbeskrivelse og udvælge projekter baseret på den videnskabelige ide og originalitet. Først i anden fase tages hensyn til ansøgeres CV

For at søge finansiering gennem NERD er det endvidere et krav, at ansøger ikke er hovedmodtager af andre bevillinger, der tilsammen overstiger 4 millioner kroner per år.

”Den originale og kreative ide kan lige så godt komme fra en yngre forsker, der endnu ikke har oparbejdet et tungt CV. Gennem NERD ønsker vi også at tilgodese denne målgruppe, der ofte kan have svært ved at få bevillinger til at forfølge kreative ideer. Det er samtidig vores håb, at den lange tidshorisont på 7 år vil muliggøre, at både mandlige og kvindelige NERD-modtagere, som stifter familie i forløbet, samtidig får mulighed for at demonstrere videnskabelig excellence og originalitet, og at programmet således kan bidrage til at fastholde dem i en videnskabelig karriere,” siger Lene Oddershede.

Nye løsninger for kommende generationer
NERD-programmet er en del af Novo Nordisk Fondens indsats inden for naturvidenskab og teknisk videnskabelig forskning, der er et nyt støtteområde for fonden. Fonden har identificeret fire strategiske temaer, den vil fokusere sin støtte omkring i de kommende år. Læs mere om temaerne her.

”Vi tænker helt nyt i forhold til, hvordan man bedst muligt støtter naturvidenskab og teknisk videnskabelig forskning på højeste internationale niveau. Disse områder har altafgørende betydning for fremskridt inden for lægevidenskab og life-science og for Danmarks konkurrenceevne og levestandard på lang sigt,” siger Lene Oddershede.

Udover NERD har Novo Nordisk Fonden for nylig annonceret, at den vil uddele op til 120 mio. kr. til forskning med det formål at realisere kvantesimulering af komplekse naturlige systemer, der eksempelvis vil kunne give ny viden om, hvordan lægemidler reagerer i kroppen og derved bidrage til at optimere udvikling af ny medicin. Læs mere her.

Om NERD
Det overordnede mål med NERD er at støtte original grundforskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, herunder – men ikke begrænset til – fysik, kemi, matematik og datalogi. Ansøgningen skal beskrive, hvordan udfaldet af projektet har potentielle tværfaglige anvendelser inden for life-science eller bioteknologi.

Forskere på ethvert karrieretrin efter at have opnået en ph.d.-grad er berettigede til at ansøge, dog med det krav, at ansøger ikke må være hovedmodtager af andre bevillinger for mere end 4 millioner DKK per år. Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]