Ansøg om midler

Pris for at gøre naturen og science til pædagogiske redskaber

Pædagog Henrik Falden fra Børnehaven Pyramiden i Aalborg modtager Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2023 Vest for målrettet at arbejde med at pirre børnehavebørns nysgerrighed for natur og science.

I Børnehaven Pyramiden i Aalborg er det ikke unormalt, at der ligger døde dyr og rådner i rådnebure i et hjørne af legepladsen.

Det er heller ikke unormalt, at børnene får lov til at røre ved døde dyr, eller at dyrene bliver skåret op af pædagoger, mens børnene kigger på.

De seneste 10 år har pædagog Henrik Falden nemlig arbejdet målrettet med natur og brugt naturen i alle dens facetter som pædagogisk redskab i tilgangen til børnene i institutionen. Det betyder, at børnene både finder insekter under sten om sommeren, fodrer naturens dyr om vinteren og lærer om livets cyklus via døde dyr.

For sin fantastiske evne til at gøre naturen til et pædagogisk redskab i hverdagen med helt små børn modtager Henrik Falden nu Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2023 Vest.

»Jeg synes, at det er rigtig godt, at der findes en pris, som netop hylder det naturvidenskabelige område inden for pædagogikken. På det personlige plan er jeg så meget stolt over, at min institutionsbestyrelse anerkender mit pædagogiske arbejde med det naturvidenskabelige og vælger at indstille mig til prisen. Det er et kæmpe skulderklap, men mit arbejde kunne heller ikke lade sig gøre, hvis ikke både ledelsen og forældregruppen bakkede op om det,« siger Henrik Falden.

Med prisen følger 150.000 kr., hvoraf de 50.000 kr. er en personlig pris, mens resten af beløbet går til Børnehaven Pyramiden til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema.

»Formålet med den Naturtematiske Pædagogpris er at fejre og anerkende det inspirerende og forskelligartede pædagogiske arbejde, som fastholder og styrker børns medfødte nysgerrighed for naturen, inden de starter i skole. Vi er glade for at overrække prisen til Henrik Falden for hans fantastiske evne til at inddrage naturen og naturvidenskaben i hans pædagogiske arbejde inden for læreplanstemaet ‘Natur, udeliv og science’,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er opdelt i to priser, én til en pædagog vest for Storebælt og én til en pædagog øst for Storebælt. Du kan læse mere om prismodtageren øst for Storebælt her.

Sender børn i skolen med kærlighed til naturen
Henrik Falden bruger naturen som både et pædagogisk værktøj om som et afsæt til at fortælle børnene historier.

Når børnene følger hele forrådnelsesprocessen fra et dødt dyr til knogler, skind og kranie, lærer de, at det naturlige hverken er farligt eller ulækkert. Det hele indgår også i de fortællinger, som Henrik Falden samler børnene omkring.

I hverdagen forsøger Henrik Falden at give børnene en sanselig oplevelse at naturen, og derfor får de også lov til at røre, mærke, lugte eller smage, når det er muligt.

Nogle gange er de pædagogiske aktiviteter nøje planlagte, mens de andre gange opstår spontant, når muligheden byder sig. Det gælder både inden for de aktiviteter, som vedrører naturen, men også dem, som har at gøre med science-pædagogikken, blandt andet når Henrik Falden og børnene undersøger magnetisme, vind og vejr.

For eksempel gør børnene ofte det om vinteren, at de samler sne ind, optør det for igen at fryse det ned i institutionens fryser. For Henrik Falden handler det om at sende børnene i skole med en dybt forankret lyst til at undersøge det naturvidenskabelige nærmere og være nysgerrige på, hvad det kan.

»Det er vigtigt for mig, at børnene kan relatere til naturen, og at det bliver en vigtig del af dem og noget, som de forholder sig til. De skal have en følelse af, at der ikke er noget i naturen, som er underligt eller ulækkert, og at deres lyst til at være nysgerrige giver dem en stor interesse for de naturvidenskabelige fag i skolen,« siger han.

Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger 100.000 kr. til Børnehaven Pyramiden, og Henrik Falden har allerede mange ideer til tiltag, som han gerne vil bruge dele af beløbet på.

»Vi er så heldige, at vi har et krat lige op ad børnehaven, hvilket vi kalder for vildnisset, og som vi bruger til forskellige naturaktiviteter. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi byggede et shelter der og et skur til alt det grej, som vi skal bruge, herunder bålfad, sommerfuglenet og snitteknive. Derudover har vi nogle ambitioner om at gøre vores legeplads lidt grønnere ved at plante flere træer og buske og derigennem give liv til lidt flere smådyr på legepladsen,« siger han.

Om Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er målrettet engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi.

Prisen består af en sum på 150.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, og institutionen modtager de øvrige 100.000 kr. Institutionens andel skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema, for eksempel indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en pædagog eller et team efter indstilling fra lederen.
Du kan læse mere om prisen her.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]