Ansøg om midler

Priser hylder dygtige grundskolelærere inden for naturfagene – indstil din kandidat nu

Novo Nordisk Fonden har netop åbnet for indstillinger til fondens to priser til grundskolelærere, hhv. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris og Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris.

Undervisning helt uden bøger. Udvikling af løsningsforslag på virkelige problemstillinger gennem leg med Lego. Og en bakteriejagt, hvor eleverne undersøger, hvor langt man egentlig kan nyse, og om de bagefter kan få øje på de usynlige smittebærere under et mikroskop.

Det er nogle af de nytænkende initiativer, som de seneste års modtagere af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris og Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris har taget.

Nu begynder processen for at finde modtagerne af priserne i 2021, og Novo Nordisk Fonden har derfor åbnet for indstillinger af kandidater.

Priserne har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i hhv. grundskolens indskoling/mellemtrin og grundskolens udskoling.

Priserne er på hver 250.000 kr. – heraf er 50.000 en personlig hæderspris, mens 200.000 kr. er til skolen til udvikling af den naturfaglige undervisning. For begge priser gælder, at der uddeles en pris både Øst og Vest for Storebælt.

Sådan indstiller du en lærer
Alle kan foreslå en lærer til prisen. Det sker ved at kontakte den pågældende lærers skoleleder eller skolens bestyrelse, der formelt indstiller læreren via et skema på Novo Nordisk Fondens hjemmeside.

Tildeling af priserne besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden. Der er deadline for indstillinger den 27. november 2020.

Yderligere information

Charlotte Drusebjerg, Grant Specialist, tlf.: 3527 6565, [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]