Ansøg om midler

Sundhed med slagside

I modsætning til hvad mange måske vil tro, er uligheden i sundhed i Danmark signifikant, systematisk og stigende. Men hvorfor stiger uligheden i et land, der i princippet har lige adgang til sundhed? Og hvordan bygger vi et sundhedsvæsen, hvor one size ikke passer til alle? Det zoomer vi ind på i den nyeste episode af podcasten Mikroskop.

Mennesker i udsatte positioner har markant dårlige sundhed end befolkningen generelt. Det betyder, at der kan være 10 års forskel på, hvor gamle vi bliver – udelukkende på baggrund af de vilkår, vi vokser op under.

Den stigende ulighed i sundhed er ikke kun et problem for det enkelte menneske. Det har også store omkostninger for samfundet. Det er blandt budskaberne fra Flemming Konradsen, Senior Vice President for det sociale og humanitære område i Novo Nordisk Fonden, i den nyeste episode af podcasten Mikroskop.

”Det vil overraske de fleste, at der fx på en parameter som forventet levetid ved fødslen ikke er sket nogen forbedringer siden slutningen af 1990’erne. Forskellen er faktisk svagt stigende blandt de veluddannede og de ikke så uddannede – eller de meget velstillede og de ikke så velstillede. Vi har ikke evnet at udjævne den forskel, der er skabt på de sociale indikatorer som fx indkomst og uddannelse,” siger Flemming Konradsen blandt andet i podcasten.

Novo Nordisk Fondens arbejde for at bekæmpe ulighed i sundhed
Bekæmpelse af ulighed i sundhed både i Danmark og globalt er blandt de temaer, som Novo Nordisk Fonden arbejder med.

Fonden har en målsætning om at bidrage til at:

  • Forbedre forebyggelsesindsatsen især i forhold til udsatte grupper.
  • Sikre lige adgang for alle til den bedst mulige pleje og behandling.
  • Skabe et sundhedssystem, hvor løsningerne er tilpasset den enkelte persons behov.

I 2023 har vi eksempelvis afsat 25 mio. kr. til at støtte projekter, der ved at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet arbejder henimod at sikre, at børn og unge i sårbare positioner kan leve sundere liv. Projektpuljen åbner for ansøgninger igen i starten af 2024.

På globalt plan fokuserer vi på indsatser i lav- og middel-indkomstlande, hvor udbredelsen af kardiometaboliske sygdomme forværrer uligheden på sundhedsområdet. Et eksempel fra 2023 er lanceringen af Partnership for Education of Health Professionals (PEP), som skal bidrage til at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien og Østafrika.

Mikroskop udgives af Novo Nordisk Fonden og produceres i samarbejde med Kontekst & Lyd og Podcastbureauet. Alle episoder kan høres her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]