Ansøg om midler

Fremmelse og anvendelse af regenerativ medicin

Formålet med regenerativ medicin er at etablere eller genskabe normal funktion i beskadigede celler, væv eller organer. Det har potentiale til at revolutionere behandlingsformer eller endda kurere kroniske og livstruende sygdomme – men der er betydelige barrierer, herunder høje omkostninger og stor risiko for at ikke at lykkes. 

Vi arbejder for at fremme udviklingen af celleterapier – et af de mest lovende områder inden for regenerativ medicin – hele vejen fra biologisk grundforskning til omsætningen af nye opfindelser til effektive og økonomisk levedygtige teknologier, behandlinger og virksomheder. 

Vores mål er at: 

  • Fremme forståelsen af biologien i regenerativ medicin 
  • Støtte innovationsarbejdet med henblik på at skabe behandlingsmæssige gennembrud 
  • Muliggør levering af transformative behandlinger 
  • Anspore til udvikling af økosystemer til stamcellebaserede behandlinger