Ansøg om midler

Samfundsmål

Gennem sine filantropiske aktiviteter og virksomhedsaktiviteter har fonden til formål at levere bidrag, der er til gavn for mennesker og samfund.

En historisk forpligtigelse

Samfundsansvar har altid været et centralt punkt for Novo Nordisk Fonden. I 1922 indgik nobelprismodtager August Krogh rettighedsaftalen om produktion af insulin med canadiske kolleger, og lige siden har en af hjørnestenene i fondens virksomheder været rettet mod at give tilbage til samfundet. Således er dele af overskuddet fra salg af insulin helt fra begyndelsen gået til støtte af fri og uafhængig forskning, ligesom det har været afgørende, at insulinen blev gjort tilgængelig for alle.

I dag skal alle virksomheder i Novo Nordisk Fond Koncernen efterleve et fælles værdigrundlag, hvor virksomhederne bl.a. forpligter sig til, at deres produkter skal forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår. Virksomhederne forpligter sig også til at udvise miljømæssig og social ansvarlighed og har desuden deres egen CSR-politik.


Gennem uddelinger og gennem sine aktiviteter bidrager Novo Nordisk Fonden til samfundet ved at:

  • Fremme forskning og innovation på et exceptionelt niveau
  • Støtte udviklingen af talenter på alle trin i karrieren
  • Udvikle ny medicin og andre tekniske hjælpemidler og interventioner
  • Udvikle patientcentreret og forskningsbaseret behandling og sygdomsforebyggelse
  • Udvikle innovative produkter og løsninger, der støtter en bæredygtig udvikling
  • Bidrage til at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse
  • Skabe arbejdspladser og vækst
  • Støtte organisationer, systemer og infrastruktur med det formål at katalysere vidensbaseret samfundsudvikling
  • Hjælpe udsatte mennesker