Ansøg om midler
Hvilke områder giver fonden støtte til?

Fonden støtter forskning inden for en bred vifte af områder, fra biomedicin og sundhedsvidenskab, formidling & uddannelse, bioteknologi, naturvidenskab og teknisk videnskab til kunstforskning. Få en oversigt over vores støtteområder her.

Hvor kan jeg få teknisk assistance i forbindelse med min ansøgning?

Hvis du oplever tekniske vanskeligheder i forbindelse med vores online ansøgningssystem NORMA, kontakt venligst [email protected].

Hvem evaluerer min ansøgning?

Novo Nordisk Fonden benytter som udgangspunkt komiteer bestående af internationale fageksperter til at evaluere ansøgningerne. I nogle tilfælde benyttes også internationale komiteer og ekstern fagfællevurdering (peer review). Du kan se, hvilke komiteer der skal vurdere din ansøgning i retningslinjerne for opslaget. Du finder en oversigt over fondens komiteer og deres medlemmer her.

Hvornår og hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hvor lang tid evalueringsprocessen tager, kan variere afhængigt af antallet og omfanget af ansøgninger ved det enkelte opslag. I retningslinjerne for opslaget gives der en forventet svardato. Du vil modtage en e-mail med afgørelsen.

Får jeg feedback på min ansøgning?

Nej, desværre. Fonden har ikke kapacitet til at give individuelle begrundelser ved ansøgninger, der får afslag.

Hvor mange ansøgninger opnår en bevilling?

Det kan variere afhængigt af støtteområde, bevillingstype og antallet og kvaliteten af ansøgninger. I gennemsnit opnår ca. 20% af alle ansøgninger på tværs af fondens områder en bevilling.

Tager Novo Nordisk Fonden hensyn til diversitet (f.eks. i forhold til kønsfordeling) i udvælgelsen af ansøgninger?

Ja, fonden har vedtaget en Diversitetspolitik, som den følger for at fremme mangfoldighed internt i organisationen, i sammensætningen af de videnskabelige komiteer samt i evalueringen af ansøgninger. Læs mere i Novo Nordisk Fondens Diversitetspolitik.

Kan jeg se, hvilke projekter Novo Nordisk Fonden har givet støtte til?

Ja, på Novo Nordisk Fondens hjemmeside kan du få en oversigt over alle de bevillinger, vi har givet, med oplysninger om hovedansøger og bevillingshavers navn, forskningssted, ansøgningens titel, størrelse på det bevilgede beløb samt bevillingsår. Klik her for at se fondens Bevillingslister.

Hvordan kontakter jeg Novo Nordisk Fonden?

Du finder kontaktoplysningerne på den ansvarlige grant-manager i retningslinjerne for opslaget samt en liste over alle fondens medarbejdere under Organisation på vores hjemmeside.

Hvordan beregner jeg min løn i budgettet?

Hvis opslaget giver mulighed for finansiering af løn, bør du altid beregne din løn i samarbejde med den værtsinstitution, der skal administrere bevillingen, for at sikre dig, at lønnen er i overensstemmelse med institutionens lønskala, inklusiv sociale omkostninger, feriepenge, pension osv.

Kan jeg søge om støtte til overhead (indirekte omkostninger) i mit budget?

Nej, fonden dækker ikke overhead.

Hvad betragter Novo Nordisk Fonden som overhead?

Omkostninger som ikke er direkte forbundet med aktiviteterne i det projekt, der søges om støtte til.

Hvad er administrationsbidrag (DIRECT ADMINISTRATIVE EXPENSES)?

Omkostninger som er direkte forbundet med det projekt, der søges om, så som udgifter til regnskabføring, administration af løn, indkøb, ansættelse, samt revision og finansiel rapportering. Du kan afsætte 5% af budgettet til administrationsbidrag. Bemærk, at de 5% skal være inkluderet i det samlede budget for bevillingsansøgningen.

Hvordan beregner jeg de 5% af budgettet til administrationsbidrag?

Hvis du søger om et samlet beløb på 100.000 kr., kan 5% = 5.000 kr. af dette beløb øremærkes til administrationsbidrag, mens de resterende 95.000 kr. går til selve projektet.

Kan jeg søge om bench fees i budgettet?

Ja, hvis din administrerende værtsinstitution normal opererer med bench fees som en del af deres udgiftspolitik, og du kan dokumentere dette.

Hvordan opgør jeg bench fees i mit budget?

For hver enkelt forsker skal du angive antal måneder pr. år ganget med den månedlige beløb.

Hvis jeg modtager en bevilling, skal jeg rapportere tilbage på aktiviteterne og projektets resultater?

Ja, fonden registrerer løbende projektaktiviteter og -resultater digitalt. Vi benytter rapporteringsystemerne researchfish® og FoundGood. Du kan læse mere om, hvordan du bruger disse systemer her.