Ansøg om midler

Støtte til uddannelse og formidling i åben konkurrence

Kontakt

Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager

Siden 2018 har Novo Nordisk Fonden støttet naturvidenskabelig uddannelse og formidling gennem årlige opslag i åben konkurrence.

Støtteområdet er en del af fondens strategi om at understøtte det danske Life Science økosystem. Det har til formål at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Inden for formålet spænder projekterne bredt, og med deres alsidighed i emner og metoder er de med til at styrke befolkningens science kapital og at gøre naturvidenskab og teknologi mere synlig i skole, fritid og i den offentlige debat.

De støttede uddannelsesprojekter spænder fra dagtilbud til ungdomsuddannelser. De er drevet af lokale institutioner eller fungerer som samarbejder på tværs af uddannelseskæden. Fra ”DM i Fagene” for de ældste folkeskoleklasser til grøn omstilling af tømreruddannelsen på erhvervsuddannelserne.

Formidlingsprojekterne spreder engagement for naturvidenskab og teknologi hos børn, unge og den generelle befolkning på tværs af mange platforme. I projekterne formidles emnerne på nytænkende og kreative måder gennem udstillinger, foredrag, dokumentarfilm, podcasts, YouTube-serier og meget mere.

Klik her for at læse om de bevillinger der er uddelt i åben konkurrence siden 2019:

Bevillinger 2023

Bevillinger 2022

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019