Ansøg om midler

Vores nuværende fødevaresystemer kan ikke brødføde en stigende verdensbefolkning med mad, der er bæredygtig, sund og nærende. Det er nødvendigt, at vi omlægger vores kostvaner, så animalske proteiner erstattes med andre proteinkilder. Et sådan kostskifte bør også indbefatte, at man fokuserer på at forbedrer den menneskelige sundhed og forebygger ikke-smitsomme sygdomme.

Det er paradoksalt, at en tredjedel af verdens fødevarer går til spilde efter afgrøderne høstes. Dette unødvendige madspild har en kæmpe indflydelse på vores fødevaresystemers bæredygtighed såvel som planetens sundhed.

Vores mål er at:

  • Drive forskning og fremme teknologier, der fører til produktion af bæredygtige og sunde fødevarer baseret på plante- og mikrobielle proteiner.
  • Nedbringe fødevarespild i produktions- og distributionsleddene
  • Fremme en omlægning af menneskers kostvaner samt nedbringe madspild
  • Fremme udviklingen af incitamenter, bestemmelser og lovgivning, der kan være med til at accelerere omlægningen af vores fødevaresystemer.