Ansøg om midler

Styrkelse af det epidemiske beredskab

Pandemier, lokale epidemiudbrud og antibiotika-resistente bakterier udgør en stor samfundstrussel, som kun forværres af globaliseringen og en voksende verdensbefolkning. Vi ønsker at styrke verdens epidemiske beredskab gennem forskning i forebyggelse og sygdomsbehandling, for bedre at forstå, håndtere og beskytte os imod smitsomme sygdomme.

På globalt plan er det vores målsætning at:

  • Støtte forskning i immunitet overfor smitsomme sygdomme, nye vacciner og anti-infektionsmedicin
  • Udvikle innovative interventioner og redskaber, der gør verden bedre rustet til at håndtere smitsomme sygdomme

På et nationalt plan er det vore ambition at opbygge og understøtte et stærkt dansk videnskabeligt miljø, som har kapacitet til at:

  • Opdage og udvikle nye vacciner gennem translationel forskning og kliniske forsøg
  • Udvikle nye vacciner imod diverse luftvejspatogener
  • Udvikle strategier, der kan sikre en bred og varig immunbeskyttelse af luftvejene