menu
https://novonordiskfonden.dk/da/priser/the-novo-nordisk-prize/

Novo Nordisk Prisen – landvindinger inden for lægevidenskaben

Novo Nordisk Prisen – landvindinger inden for lægevidenskaben

Novo Nordisk Prisen uddeles til en aktiv forsker, der gennem en fremragende indsats på internationalt niveau har fremmet lægevidenskaben til gavn for menneskers liv. Formålet med prisen er at hædre samt støtte biomedicinsk forskning i Europa. Prisen er på DKK 5 millioner, bestående af et rådighedsbeløb til forskning på DKK 4.5 millioner samt en personlig hæderspris på DKK 500.000.

Fonden bevilger yderligere DKK 500.000 til afholdelse af et internationalt symposium inden for modtagerens forskningsfelt.

Nomineringer

Kandidater kan indstilles af individuelle forskere, forskningsinstitutioner – akademiske såvel som i industrien – samt forskningsfinansierende institutioner. For at blive taget i betragtning af Komiteen for Novo Nordisk Prisen skal nomineringer indsendes elektronisk via nomineringsblanketten, som kan tilgås her. Nominerings- og evalueringsprocessen er fortrolig.

Egnede kandidater

Egnede kandidater skal:

  • have ydet en exceptionel videnskabelig indsats, der har ført til en større opdagelse eller et gennembrud i forhold til at forstå menneskelig sundhed og sygdom, forebyggelse, diagnose og/eller behandling af sygdomme;
  • være ansat samt have et aktivt forskningsprogram ved en offentlig, not-for-profit forskningsinstitution og/eller i et selskab med base i et europæisk land;
  • være inspirerende ledere og rollemodeller for yngre forskere.

Kandidaternes nationalitet ikke afgørende. Man må gerne indstille flere mulige kandidater, hvis man som enkeltperson eller institution ønsker at nominere nogen til Novo Nordisk prisen.

Følgende begrænsninger gælder:

  • Det er ikke muligt at nominere sig selv som kandidat til prisen.
  • Kandidater kan ikke indstilles af deres familiemedlemmer.
  • Prisen kan ikke tildeles medlemmer af Novo Nordisk Fondens bestyrelse eller komiteer, eller bestyrelsesmedlemmer, ledere samt ansatte inden for Novo Gruppen.

Prisforelæsning og ceremoni
Efter offentliggørelse af prisen forventes prismodtageren at holde en forelæsning ved dennes institution, som betales af fonden. Fondens samarbejdspartnere og prismodtagerens gæster inviteres til at deltage i prisceremonien i april eller maj måned, hvor prismodtageren giver en 15-20 minutters introduktion til sin forskning. Ceremonien afholdes i København.

Prisens oprindelse
Prisen blev uddelt første gang den 16. februar 1963 og lød dengang på DKK 50.000. Siden da er beløbet gradvist forhøjet. Fra 1963 og frem til 1989 hed prisen Novo Prisen, hvorefter den blev omdøbt Novo Nordisk Prisen. Frem til 2020 blev prisen kun uddelt for bidrag til lægevidenskaben i Danmark, men i 2020 besluttede man at ændre dette, så man fra 2021 uddeler prisen for europæiske bidrag. 

Novo Nordisk Prisen 2022
I 2022 blev Novo Nordisk Prisen tildelt professor Katalin Karikó, professor Drew Weissman, professor Uğur Şahin og dr. Özlem Türeci for deres banebrydende videnskabelige opdagelser og udviklingsindsats, der har ført til godkendelsen og lanceringen af den første COVID-19-mRNA-vaccine. Læs mere her.

Se interview med dette års priservindere her.

Tidligere modtagere

Årstal
Modtager
2022
Uğur Şahin
Professor
2022
Drew Weissman
Professor
2022
Özlem Türeci
Professor
2022
Katalin Karikó
Professor
2021
MARCO PRINZ
Professor, dr.
2020
PREBEN BO MORTENSEN
Professor
2020
MERETE NORDENTOFT
Professor
2019
HANS BISGAARD
Professor, dr.med.
2018
JØRGEN KJEMS
Professor
2017
POUL NISSEN
Professor, PhD
2016
CHRISTIAN TORP-PEDERSEN
Professor
2015
JENS BUKH
Professor
2014
SØREN MOLIN
Professor, PhD
2013
SØREN K. MOESTRUP
Professor, dr.med.
2012
ERIK A. RICHTER
Professor, dr.med.
2011
PETER LAWÆTZ ANDERSEN
dr. med.
2010
HENRIK CLAUSEN
Professor, dr.odont.
2009
SØREN NIELSEN
Adm.dir., professor, dr.med.
2008
KRISTIAN HELIN
Professor, direktør
2007
MARJA JÄÄTTELÄ
Professor, dr.med
2006
HENNING BECK-NIELSEN
Professor, dr.med.
2005
MADS MELBYE
Professor, dr.med.
2004
MATTHIAS MANN (DELT)
Professor
2004
PETER ROEPSTORFF (DELT
Professor
2003
JIRI BARTEK (DELT)
Professor, afd. leder
2003
JIRI LUKAS (DELT)
Seniorforsker
2002
JØRGEN GLIEMANN
Professor, dr.med.
2001
THUE W. SCHWARTZ
Professor, dr.med.
2000
PETER AABY
Forskningsprofessor, dr.med.
1999
BENGT SALTIN
Professor, med.dr.
1998
CHRISTIAN AALKJÆR (DELT)
Professor, dr.med.
1998
MICHAEL J. MULVANY (DELT)
Professor, dr.med.
1997
PETER E. NIELSEN
Forskningsprofessor, dr.scient.
1996
HENRIK KEHLET
Professor, overlæge, dr.med.
1995
NIELS BORREGAARD
Forskningsprofessor, dr.med.
1994
HANS JØRGEN G. GUNDERSEN
Professor, dr.med.
1993
NIELS E. SKAKKEBÆK
Professor, dr.med.
1992
JAN FAHRENKRUG (DELT)
Overlæge, dr.med.
1992
JENS JUUL HOLST (DELT)
Professor, dr.med.
1991
ARVID MAUNSBACH (DELT)
Professor, med.dr.
1991
PETER LETH JØRGENSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1990
MORTEN SIMONSEN
Professor, dr.med.
1989
HANS G. SJÖSTRÖM (DELT)
Lektor, dr.med.
1989
OVE B. NORÉN (DELT)
Lektor, dr.med.
1988
GUNNAR BENDIXEN
Professor, dr.med.
1987
HANS H. USSING
Professor, dr.phil.
1986
HANS HENRIK HOLM
Professor, dr.med.
1985
HANS KLENOW
Professor, dr.phil.
1984
STAFFAN MAGNUSSON
Afdelingsleder, dr. med.
1983
CHRISTIAN CRONE
Professor, dr.med.
1982
JENS F. REHFELD
Professor, dr.med.
1981
ARNE SVEJGAARD (DELT)
Overlæge, dr.med.
1981
FLEMMING KISSMEYER-NIELSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1980
BENT FRIIS-HANSEN
Professor, dr.med.
1979
GERHARD SALOMON
Overlæge, dr.med.
1978
MARGARETA MIKKELSEN (DELT)
Overlæge, dr.med.
1978
VILLY POSBORG PETERSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1977
ERIK AMDRUP
Professor, dr.med.
1976
NIELS TYGSTRUP
Professor, dr.med.
1975
GEORG MANDAHL-BARTH
Direktør, dr.phil.
1974
MICHAEL SCHWARTZ
Professor, dr.med.
1973
K.A. MARCKER
Professor, mag.scient.
1972
J.CHR. SIIM
Overlæge, dr.med.
1971
MOGENS SCHOU
Professor, dr.med.
1970
POUL ASTRUP
Professor, dr.med.
1969
ERIK ZEUTHEN
Professor, dr.phil.
1968
NIELS A. LASSEN
Overlæge, dr.med.
1967
KNUD LUNDBÆK
Professor, dr.med.
1966
JØRN HESS THAYSEN
Professor, dr.med.
1965
J.C. SKOU
Professor, dr.med.
1964
CLAUS BRUN
Overlæge, dr.med.
1963
ERIK WARBURG
Professor, dr.med.

Related news for Novo Nordisk Prisen – landvindinger inden for lægevidenskaben