Ansøg om midler

Novo Nordisk Prisen

Novo Nordisk Prisen uddeles til en aktiv forsker, der gennem en fremragende indsats på internationalt niveau har fremmet lægevidenskaben til gavn for menneskers liv. Formålet med prisen er at hædre samt støtte biomedicinsk forskning i Europa. Prisen er på DKK 5 millioner, bestående af et rådighedsbeløb til forskning på DKK 4.5 millioner samt en personlig hæderspris på DKK 500.000.

Fonden bevilger yderligere DKK 500.000 til afholdelse af et internationalt symposium inden for modtagerens forskningsfelt.

Nomineringer

Kandidater kan indstilles af individuelle forskere, forskningsinstitutioner – akademiske såvel som i industrien – samt forskningsfinansierende institutioner. For at blive taget i betragtning af Komiteen for Novo Nordisk Prisen skal nomineringer indsendes elektronisk. Nominerings- og evalueringsprocessen er fortrolig.

Egnede kandidater

Egnede kandidater skal:

  • have ydet en exceptionel videnskabelig indsats, der har ført til en større opdagelse eller et gennembrud i forhold til at forstå menneskelig sundhed og sygdom, forebyggelse, diagnose og/eller behandling af sygdomme;
  • være ansat samt have et aktivt forskningsprogram ved en offentlig, not-for-profit forskningsinstitution og/eller i et selskab med base i et europæisk land;
  • være inspirerende ledere og rollemodeller for yngre forskere.

Kandidaternes nationalitet ikke afgørende. Man må gerne indstille flere mulige kandidater, hvis man som enkeltperson eller institution ønsker at nominere en forsker til Novo Nordisk Prisen.

Følgende begrænsninger gælder:

  • Det er ikke muligt at nominere sig selv som kandidat til prisen.
  • Kandidater kan ikke indstilles af deres familiemedlemmer.
  • Prisen kan ikke tildeles medlemmer af Novo Nordisk Fondens bestyrelse eller komiteer, eller bestyrelsesmedlemmer, ledere samt ansatte inden for Novo Gruppen.

Prisforelæsning og ceremoni
Efter offentliggørelse af prisen forventes prismodtageren at holde en forelæsning ved dennes institution, som betales af fonden. Fondens samarbejdspartnere og prismodtagerens gæster inviteres til at deltage i prisceremonien i april eller maj måned, hvor prismodtageren giver en 15-20 minutters introduktion til sin forskning. Ceremonien afholdes i København.

Prisens oprindelse
Prisen blev uddelt første gang den 16. februar 1963 og lød dengang på DKK 50.000. Siden da er beløbet gradvist forhøjet. Fra 1963 og frem til 1989 hed prisen Novo Prisen, hvorefter den blev omdøbt Novo Nordisk Prisen. Frem til 2020 blev prisen kun uddelt for bidrag til lægevidenskaben i Danmark, men i 2020 besluttede man at ændre dette, så man fra 2021 uddeler prisen for europæiske bidrag. 

Yderligere information
Novo Nordisk Foundation
[email protected]
+45 3527 6603

Britiske pionerer inden for genomsekventering modtager Novo Nordisk Prisen

Læs mere

Se videoer af Novo Nordisk prisen
Video

Novo Nordisk Prize 2024

Video

Molly Stevens is receiving the 2023 Novo Nordisk Prize

Video

Novo Nordisk Prisen 2022

Video

Novo Nordisk Prisen 2021

Video

Novo Nordisk Prisen 2020 er tildelt Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen

Video

Hans Bisgaard – Novo Nordisk Prisen 2019

Video

Novo Nordisk Prisen 2018

Video

Novo Nordisk Prisen 2017

Novo Nordisk Prize 2024

Udgivet
22 april 2024
Beskrivelse

In a moment of serendipity, two then unknown chemists conversing in a pub laid the groundwork for a genomics revolution, dramatically reducing sequencing time and costs. The innovation of Professor Sir David Klenerman and Sir Shankar Balasubramanian not only paves the way for personalised healthcare but also deepens understanding of human diversity and disease, showcasing the profound impact of curiosity-driven research in the scientific world. They are receiving the 2024 Novo Nordisk Prize their efforts.

Molly Stevens is receiving the 2023 Novo Nordisk Prize

Udgivet
02 maj 2023
Beskrivelse

Travelling low- and middle-income countries in her twenties made Molly M. Stevens realise how completely unequal the world is in access to resources and healthcare. It made her transform her passion for science into something that could make a difference in people’s lives. By designing nanomaterials to interact with biology, Molly M. Stevens and her team are developing advanced drug delivery systems, ultrasensitive biosensing and tissue engineering scaffolds to recreate eyes, bones and heart. For her groundbreaking research venture into the future of medicine, she is receiving the 2023 Novo Nordisk Prize.

Novo Nordisk Prisen 2022

Udgivet
08 april 2022

Novo Nordisk Prisen 2021

Udgivet
17 september 2021

Novo Nordisk Prisen 2020 er tildelt Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen

Udgivet
22 september 2020

Hans Bisgaard – Novo Nordisk Prisen 2019

Udgivet
15 marts 2019

Novo Nordisk Prisen 2018

Udgivet
22 marts 2018

Novo Nordisk Prisen 2017

Udgivet
21 marts 2017

Læs mere om modtagerne
Publikationer

Novo Nordisk Prize 2024

Publikationer

Novo Nordisk Prize 2023

Publikationer

Novo Nordisk Prize 2022

Publikationer

Novo Nordisk Prisen 2021

Publikationer

Novo Nordisk Prisen 2020

Publikationer

Novo Nordisk Prisen 2020

Publikationer

Novo Nordisk Prisen 2019

Publikationer

Novo Nordisk Prisen 2018

Novo Nordisk Prize 2024

Udgivet
23 april 2024
Download
4mb
pdf
Download

Novo Nordisk Prize 2023

Udgivet
25 januar 2024
Download
3mb
pdf
Download

Novo Nordisk Prize 2022

Udgivet
02 maj 2022
Download
5mb
pdf
Download

Novo Nordisk Prisen 2021

Udgivet
13 september 2021
Download
2mb
pdf
Download

Novo Nordisk Prisen 2020

Udgivet
28 april 2020
Download
732kb
pdf
Download

Novo Nordisk Prisen 2020

Udgivet
28 april 2020
Download
677kb
pdf
Download

Novo Nordisk Prisen 2019

Udgivet
15 marts 2019
Download
979kb
pdf
Download

Novo Nordisk Prisen 2018

Udgivet
27 november 2018
Download
505kb
pdf
Download
Se de seneste modtagere
Modtagere
År