Ansøg om midler

Novo Nordisk Prisen

Novo Nordisk Prisen uddeles til en aktiv forsker, der gennem en fremragende indsats på internationalt niveau har fremmet lægevidenskaben til gavn for menneskers liv. Formålet med prisen er at hædre samt støtte biomedicinsk forskning i Europa. Prisen er på DKK 5 millioner, bestående af et rådighedsbeløb til forskning på DKK 4.5 millioner samt en personlig hæderspris på DKK 500.000.

Fonden bevilger yderligere DKK 500.000 til afholdelse af et internationalt symposium inden for modtagerens forskningsfelt.

Nomineringer

Kandidater kan indstilles af individuelle forskere, forskningsinstitutioner – akademiske såvel som i industrien – samt forskningsfinansierende institutioner. For at blive taget i betragtning af Komiteen for Novo Nordisk Prisen skal nomineringer indsendes elektronisk via nomineringsblanketten. Nominerings- og evalueringsprocessen er fortrolig.

Egnede kandidater

Egnede kandidater skal:

  • have ydet en exceptionel videnskabelig indsats, der har ført til en større opdagelse eller et gennembrud i forhold til at forstå menneskelig sundhed og sygdom, forebyggelse, diagnose og/eller behandling af sygdomme;
  • være ansat samt have et aktivt forskningsprogram ved en offentlig, not-for-profit forskningsinstitution og/eller i et selskab med base i et europæisk land;
  • være inspirerende ledere og rollemodeller for yngre forskere.

Kandidaternes nationalitet ikke afgørende. Man må gerne indstille flere mulige kandidater, hvis man som enkeltperson eller institution ønsker at nominere en forsker til Novo Nordisk Prisen.

Nominering kan laves her.

 

Følgende begrænsninger gælder:

  • Det er ikke muligt at nominere sig selv som kandidat til prisen.
  • Kandidater kan ikke indstilles af deres familiemedlemmer.
  • Prisen kan ikke tildeles medlemmer af Novo Nordisk Fondens bestyrelse eller komiteer, eller bestyrelsesmedlemmer, ledere samt ansatte inden for Novo Gruppen.

Prisforelæsning og ceremoni
Efter offentliggørelse af prisen forventes prismodtageren at holde en forelæsning ved dennes institution, som betales af fonden. Fondens samarbejdspartnere og prismodtagerens gæster inviteres til at deltage i prisceremonien i april eller maj måned, hvor prismodtageren giver en 15-20 minutters introduktion til sin forskning. Ceremonien afholdes i København.

Prisens oprindelse
Prisen blev uddelt første gang den 16. februar 1963 og lød dengang på DKK 50.000. Siden da er beløbet gradvist forhøjet. Fra 1963 og frem til 1989 hed prisen Novo Prisen, hvorefter den blev omdøbt Novo Nordisk Prisen. Frem til 2020 blev prisen kun uddelt for bidrag til lægevidenskaben i Danmark, men i 2020 besluttede man at ændre dette, så man fra 2021 uddeler prisen for europæiske bidrag. 

Novo Nordisk Prisen 2023
I 2023 blev Novo Nordisk Prisen tildelt professor Molly Stevens for hendes banebrydende arbejde inden for nye og innovative tilgange til at løse vigtige problemstillinger inden for den medicinske verden. Læs mere her: Professor Molly Stevens modtager Novo Nordisk Prisen

Video

Molly Stevens is receiving the 2023 Novo Nordisk Prize

Molly Stevens is receiving the 2023 Novo Nordisk Prize

Udgivet
02 maj 2023
Beskrivelse

Travelling low- and middle-income countries in her twenties made Molly M. Stevens realise how completely unequal the world is in access to resources and healthcare. It made her transform her passion for science into something that could make a difference in people’s lives. By designing nanomaterials to interact with biology, Molly M. Stevens and her team are developing advanced drug delivery systems, ultrasensitive biosensing and tissue engineering scaffolds to recreate eyes, bones and heart. For her groundbreaking research venture into the future of medicine, she is receiving the 2023 Novo Nordisk Prize.

Se tidligere modtagere

Yderligere information

Novo Nordisk Foundation
[email protected]
+45 3527 6603