Ansøg om midler

30 % af verdens drivhusgasudledning stammer fra vores fødevaresystemer, og 80 % af reduktionen i biodiversiteten skyldes landbrug. Vores fødevareproduktion er allerede en belastning for vores planet i dag, og med en stigende verdensbefolkning vil vores nuværende måde at producere fødevarer belaste de biologiske systemer yderligere.

For at imødegå denne udvikling vil vi fremme forskning og innovation, der kan hjælpe os til bedre at forstå, styre og udnytte de biologiske økosystemer i en bæredygtig landbrugsproduktion.

Vores mål er at:

  • Udvikle et paradigme for et klima-intelligent landbrug, der gavner biodiversiteten og skaber minimal miljøbelastning
  • Udvikle og implementere metoder til dyrkning og forvaltning af afgrøder, der er miljøvenlige, modstandsdygtige og højtydende
  • Fremme udviklingen af planteavl og afgrøder, der understøtter den grønne omstilling, ved at kombinere afgrødegenetik, mikrobiomer og nye teknologier
  • Understøtte forskning og andre aktiviteter, der accelererer brugen af bæredygtige metoder inden for landbruget