Ansøg om midler

Fondslovgivning

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 10582989. Novo Nordisk Fonden arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de der indgår i fondens formålsbestemmelse (se Novo Nordisk Fondens vedtægter).

Den for Novo Nordisk Fonden mest relevante lovgivning er lov om erhvervsdrivende fonde. Det foreskrevne fondsretlige tilsyn med, at Novo Nordisk Fonden ledes forsvarligt og drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne udføres af Erhvervsstyrelsen.

Lov om erhvervsdrivende fonde indeholder herudover detaljerede bestemmelser om blandt andet ledelsen, revision, uddeling og resultat-anvendelse.

Læs mere i Erhvervsfondsloven.