Ansøg om midler

Skattelovgivning

Ifølge fondsbeskatningsloven beskattes fonde efter samme regler og samme skattesats, som gælder for aktieselskaber.

Fonde har derudover fradrag for uddelinger. Ud over fradraget for selve uddelingen har fonde mulighed for et særligt konsolideringsfradrag på 4%, hvis uddelingen går til almennyttige formål.

I modsætning til reglerne for aktieselskaber kan et eventuelt underskud ikke fremføres og er derfor tabt, hvis fonden ikke har skattepligtig indkomst.