Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden indkalder indstillinger til fem naturfaglige undervisningspriser

Vinderne af Novo Nordisk Fondens undervisningspriser 2018 blev fejret på scenen ved Big Bang-konferencen i Odense. Nu åbner fonden for indsendelse af indstillinger til fondens priser i 2019.

Novo Nordisk Fonden åbner nu for indsendelse af indstillinger af pædagoger, lærere og undervisere til fondens priser inden for naturvidenskab 2019. Der uddeles samlet knap 2 mio. kr. fordelt på fem priser, opdelt i personlige hæderspriser samt et beløb til institution eller skole.

Formålet med priserne er at anerkende ekstraordinære indsatser med at skabe læring, interesse og motivation for naturvidenskab blandt børn og unge – fra de helt tidlige erfaringer med natur og tal i børnehaver og vuggestuer til de teoretiske og eksperimentelle udfordringer på ungdomsuddannelserne og læreruddannelsen.

De fem priser er:

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris, målrettet pædagoger der i daginstitutioner arbejder med natur, udeliv og science.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris, målrettet grundskolelærere i faget natur/teknologi i indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris, målrettet grundskolelærere i fagene biologi, fysik/kemi, geografi og matematik i udskoling

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris, målrettet undervisere i fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og matematik på ungdomsuddannelserne

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturvidenskabelige Undervisere på Læreruddannelsen, målrettet undervisere i undervisningsfagene natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og matematik

De fire førstnævnte priser uddeles både vest og øst for Storebælt, mens prisen til undervisere på læreruddannelsen er en national pris.

Alle kan foreslå en kandidat til at modtagere priserne. Indstilling af vedkommende skal ske via kandidatens institutions- eller skoleleder.

Arbejdet med forbundne kar i en børnehave, bakteriejagt i et indskolingsforløb, en ekspedition på tømmerflåde, master classes i kvantefysik for talentfulde gymnasieelever og en naturfagsfestival for 4.000 grundskoleelever er nogle af de initiativer, som tidligere års modtagere af Novo Nordisk Fondens priser står bag.

Der er deadline for indstillinger den 10. januar 2019.

Læs mere om indstilling af kandidater til de enkelte priser her:

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen

Yderligere information

Bente Guldbrandsen, Project Officer, Novo Nordisk Fonden, [email protected]