Ansøg om midler

Skalérbare teknologier til bekæmpelse af klimaforandringer

En reduktion af drivhusgasserne i atmosfæren er helt central for, at vi kan afbøde effekten af klimaforandringerne.

Mange af de nye teknologier, som på nuværende tidspunkt er blevet udviklet og skal afbøde klimaforandringerne, befinder sig stadig på et tidligt stadie. Det vil kræve en stor indsats både forsknings- og opskaleringsmæssigt, før de kan implementeres i samfundet. Derfor skal der være et tæt samarbejde mellem forskere, industri og politiske beslutningstagere for at udvælge og udvikle de teknologier, der skal satses på.

Vi har fokus på at:

  • Drive forskning og den teknologiske udvikling inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2
  • Fremme forskning i at nedbringe udledningen af drivhusgasser
  • Styrke innovationsværdikæden for teknologier, der afbøder klimaforandringerne