Ansøg om midler

Vi fremmer forskning og innovation ved at støtte udviklingen af nye teknologier og sikre forskeres adgang til at afprøve deres opdagelser ved brug af avancerede forskningsinfrastrukturer.

Vores aktiviteter har fokus på at:

  • Etablere nye forskningsinfrastrukturer og sikre, at eksisterende strukturer udnyttes optimalt
  • Skabe et stærkt økosystem for den teknologiske udvikling
  • Tiltrække, uddanne og fastholde de dygtigste innovatorer, teknologiske specialister og brugere
  • Forbedre adgangen til og håndteringen af videnskabelige data

Projekter og initiativer, vi har støttet

Opbygning af vital forskningsinfrastruktur

Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

Helix Lab – uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg

Forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab i Kalundborg skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Novo Nordisk Fonden støtter Helix Lab med 65 mio. kr. i en femårig projektperiode.

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode har fonden støttet etableringen af et nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 2.2 mia. kr. over en 10-årig periode til centeret, som er etableret i et partnerskab imellem tre førende forskningsinstitutioner.

Data Science Initiativet

Data Science Initiativet har til formål at understøtte ambitiøse forskningsprogrammer og nationale infrastrukturer, at facilitere tværfagligt samarbejde samt at tilbyde attraktive karriereveje og uddannelse af flere specialister inden for datavidenskab.

Center for bioinformatik

Meget sundhedsvidenskabelig forskning er i dag så omfattende, at der er brug for computerteknologi til at opbevare, analysere og udtrække de mange biologiske data.

Program for Clinical Research Infrastructure

Danmarks veludviklede elektroniske databaser og registre skaber mange fordele for udførelse af klinisk og epidemiologisk forskning, men der er stadig behov for forbedringer.