Ansøg om midler

Vi fremmer forskning og innovation ved at støtte udviklingen af nye teknologier og sikre forskeres adgang til at afprøve deres opdagelser ved brug af avancerede forskningsinfrastrukturer.

Vores aktiviteter har fokus på at:

  • Etablere nye forskningsinfrastrukturer og sikre, at eksisterende strukturer udnyttes optimalt
  • Skabe et stærkt økosystem for den teknologiske udvikling
  • Tiltrække, uddanne og fastholde de dygtigste innovatorer, teknologiske specialister og brugere
  • Forbedre adgangen til og håndteringen af videnskabelige data

Projekter og initiativer, vi har støttet

Opbygning af vital forskningsinfrastruktur