Ansøg om midler

Selvom sundhed er en basal menneskeret, er der mange mennesker, der ikke har muligheden for at leve et sundt liv. Vi ønsker at være med til at bekæmpe ulighed i sundhed til gavn for den enkelte og for samfundet som helhed.

Vores målsætning er bidrage til at:

  • Forbedre forebyggelsesindsatsen især i forhold til udsatte grupper
  • Sikre lige adgang for alle til den bedst mulige pleje og behandling
  • Skabe et sundhedssystem, hvor løsningerne er tilpasset den enkelte persons behov

På globalt plan fokuserer vi på indsatser i lav- og middel-indkomstlande, hvor udbredelsen af kardiometaboliske sygdomme forværrer uligheden på sundhedsområdet.