Ansøg om midler

Selvom et godt helbred er en grundlæggende menneskerettighed, er der alt for mange mennesker, der ikke har mulighed for at leve et normalt, raskt liv. Vi er forpligtede til at reducere ulighed i sundhed til gavn for den enkelte og for samfundet. 

I Danmark fokuserer vi på at fremme fysisk og mental sundhed og trivsel blandt børn og unge samt at sikre lige adgang til sundhedsydelser for alle, der har brug for det.  

Målet med vores humanitære og globale sundhedsinitiativer er at gøre det muligt at finde skalerbare og bæredygtige løsninger på kritiske humanitære og sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande med særligt fokus på den voksende byrde af kardiometaboliske sygdomme.  

Vores mål er at:

  • Prioritere forebyggelses- og behandlingsinitiativer, der adresserer ulighed i sundhed, til gavn for mennesker i sårbare situationer og dem, der lever med kroniske sygdomme 
  • Udnytte langsigtede, tværsektorielle partnerskaber og opbygge institutionel kapacitet til at forbedre adgangen til sundhedspleje af høj kvalitet 
  • Støtte op om løsninger, der imødekommer forskellige patientbehov