menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/konferencer-symposier-og-workshops/

Konferencer, symposier og workshops

Konferencer, symposier og workshops

At dele og debattere viden og ideer er essentielt for at gøre fremskridt og finde nye løsninger.

Novo Nordisk Fonden støtter derfor afholdelse af videnskabelige konferencer, symposier og workshops med det formål at fremme vidensdeling og netværksaktiviteter inden for forskning og innovation.

Vi uddeler støtte til arrangementer af én til tre dages varighed inden for de videnskabelige områder, som fonden støtter.

Hensigten med vores støtte er at give både førende og yngre forskere, innovationsagenter samt studerende mulighed for at mødes og præsentere bl.a. nye resultater og metoder inden for deres forskningsfelter og innovationsmiljøer. Derved får deltagerne mulighed for at opbygge og udbygge faglige netværk, udveksle viden og ideer samt etablere nye samarbejder til at styrke deres forsknings- og innovationsaktiviteter fremadrettet.

Vores støtte til konferencer, symposier og workshops uddeles hovedsageligt på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden i åben konkurrence. I 2018 øgede vi støtten til området gennem oprettelse af et nyt program til støtte af events af to til tre dages varighed.

Fonden har desuden siden 2012 bl.a. været medarrangør af Copenhagen Bioscience Conferences, der er internationale konferencer inden for sundhedsvidenskab og bioteknologi med deltagelse af førende forskere og unge talenter fra hele verden.