Ansøg om midler

Vi har altid støttet grundforskning, fordi det er her, at forudsætningen for de store gennembrud bliver skabt.

Grundforskning inden for de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber er også forudsætningen for at kunne opbygge et videnskabeligt life science-økosystem i verdensklasse og gøde jorden for ny viden og banebrydende opdagelser til gavn for mennesker og samfund.

Vores aktiviteter har fokus på at:

  • Støtte nysgerrighedsdrevet forskning
  • Opbygge kapacitet og ekspertise samt skabe de bedst mulige betingelser inden for vigtige videnskabelige områder
  • Bidrage til et mangfoldigt og inkluderende akademisk miljø, der giver de største talenter mulighed for at fordybe sig i kreative forskningsprojekter
  • Drive tvær- og interdisciplinære samarbejder, der kan bane vejen for nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer
  • Styrke internationalt samarbejde, der skaber forskning i verdensklasse

Projekter og initiativer, vi har støttet

Grundforskning

Novo Nordisk Foundation Cellerator

Initiativet skal være med til at styrke det danske økosystem for celleterapi og bidrage til at skabe nye, banebrydende behandlingsformer. 

Pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal bidrage til at løse store samfundsudfordringer

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode har fonden støttet etableringen af et nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 2.2 mia. kr. over en 10-årig periode til centeret, som er etableret i et partnerskab imellem tre førende forskningsinstitutioner.

Research Leader Programme

Novo Nordisk Fondens nye forskningslederprogram giver forskere mulighed for at udføre ambitiøse projekter, afdække komplicerede problemstillinger og udvikle nye teknikker og metoder. Programmet har samtidig til formål at understøtte den fortsatte udvikling af topforskere.

Copenhagen Bioscience Cluster

The Copenhagen Bioscience Cluster er et Novo Nordisk Fonden-initiativ, der startede i 2007 med oprettelsen af ​​det første store forskningscenter, The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet.

Center for bioinformatik

Meget sundhedsvidenskabelig forskning er i dag så omfattende, at der er brug for computerteknologi til at opbevare, analysere og udtrække de mange biologiske data.

Copenhagen Plant Science Center

Novo Nordisk Fondens bevilling går til projektet ”Harnessing the oxidative power of enzymes” ved Copenhagen Plant Science Center ved Københavns Universitet