Ansøg om midler

For at sikre et fremtidigt stærkt life science-økosystem i Danmark er det vigtigt at styrke interesse, viden og kompetencer indenfor naturvidenskab og teknologi. Dette gør vi gennem uddannelse og formidling.

Vores mål er at:

  • Støtte forskning i undervisning og læring inden for de naturvidenskabelige fag på alle uddannelsestrin
  • Understøtte kvaliteten af videregående uddannelse og efter/-videreuddannelse inden for sundhed, naturvidenskab og teknologi
  • Styrke pædagoger og læreres mulighed for at levere fremragende science undervisning – i daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser
  • Motivere børn og unge fra alle baggrunde til erhvervsfaglige eller akademiske karrierer inden for STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og Matematik)
  • Facilitere samfundsdebat og fritidsaktiviteter, der fremmer offentligt engagement og demokratisk medborgerskab

Projekter og initiativer, vi har støttet

Uddannelse og science-kapital