Ansøg om midler

For at sikre et stærkt life science økosystem i Danmark i fremtiden er det vigtigt at styrke den almene interesse, viden, kompetencer og ambitioner inden for de videnskabelige og tekniske discipliner. Dette gør vi gennem uddannelse og oplysning.

Vores ambition er at:

  • Støtte forskning i pædagogik og uddannelse inden for de videnskabelig fag
  • Bidrage til undervisning og læring i topklasse inden for sundhed, naturvidenskab og teknologi – i daginstitutioner og folkeskolen samt på ungdomsuddannelser og i de videregående uddannelser
  • Motivere børn og unge fra alle baggrunde til at tage en erhvervs- eller akademisk uddannelse inden for life science
  • Facilitere samfundsdebat og uformelle læringsaktiviteter med henblik på at fremme offentligt engagement og demokratisk medborgerskab

Projekter og initiativer, vi har støttet

Uddannelse og samfundets videnskabelige kapital

Helix Lab – uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg

Forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab i Kalundborg skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Novo Nordisk Fonden støtter Helix Lab med 65 mio. kr. i en femårig projektperiode.

LIFE

Novo Nordisk Fonden vil bevilge op mod 1,9 mia. kr. LIFE Fondens landsdækkende undervisningsinitiativ over en 10-årig periode.

Naturfagsakademiet NAFA

NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

CBS-BIO: Masteruddannelse i bioentreprenørskab

En to-årig MSc-uddannelse der kombinerer avancerede bioteknologiske kurser med kurser i innovation og kommercialisering, i et samarbejde mellem tre danske universiter og i partnerskab med centrale life science-selskaber.

Videnskabsklubben – forskning som fritidsaktivitet

Videnskabsklubben er navnet på et gratis fritidstilbud, hvor børn i 4., 5. og 6. klasse kan gå til naturvidenskab, på samme måde som børn går til fodbold, spejder eller ridning.

Copenhagen Honours College

Novo Nordisk Fonden har støttet oprettelsen af to talentprogrammer ved Københavns Professionshøjskole: Copenhagen Honours College Naturfagslærer og Copenhagen Honours College i Sygepleje.

Science Talent Academy

ScienceTalenter ønsker gennem udviklingen af et nyt læringsforløb at styrke uddannelseskæden. Vi ønsker et aktivt samarbejde, hvor gymnasier, virksomheder, forskningscentre og universiteter er med til at inspirere og begejstre de unge talenter og dermed give dem lyst til forsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab.

Krible Krable – de mindstes interesse for naturen

Naturvejlederforeningens Krible Krable-projekt har til formål at give børn i daginstitutioner og skoler bedre muligheder for at komme ud i naturen og udforske den selv.