Ansøg om midler

Understøttelse af samfundets grønne omstilling

Den grønne omstilling og anvendelsen af nye bioteknologiske løsninger kræver ikke bare innovation inden for forskning og teknologi. Det er en omfattende proces, der kræver hele samfundets medvirken, fra politiske beslutningstagere til industri, forskning og den brede offentlighed.

Vores målsætning er at:

  • Sikre, at de lovgivningsmæssige rammer og godkendelsesprocesser understøtter den grønne omstilling af samfundet
  • Ruste vores arbejdsstyrke til at tage de nye teknologier og processer i anvendelse
  • Understøtte indsatsen for at ny viden om bæredygtige løsninger omsættes til en ændret adfærd i samfundet
  • Styrke adgangen til bæredygtige løsninger på globalt plan