Ansøg om midler

Forebyggelse af diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme

Tidlig forebyggelse er helt afgørende for at bekæmpe diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme, også kaldet kardiometaboliske sygdomme. Vores ambition er at styrke forebyggelsen af disse kardiometaboliske sygdomme gennem forskningsbaserede indsatser.

Vi ønsker at fremme en individualiseret tilgang, hvor forebyggelses- og behandlingsstrategier tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation.

For at opnå dette, støtter vi indsatser for at:

  • Styrke forståelsen af sygdommene og hvordan man bedst forebygger udviklingen af dem
  • Fremme og udvikle adgangen til data, der kan skabe nybrud inden for forskning og behandling
  • Øge forståelsen i samfundet for vigtigheden af forebyggelsesindsatser

Projekter og initiativer, vi har støttet

Forebyggelse af diabetes, overvægt og hjerte-kar-sygdomme

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode har fonden støttet etableringen af et nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Center for sundt liv og trivsel

Udvikling af center, der skal være med til at sikre en sund vægt for børn.

Styrket indsats over for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland

Ny ambitiøs indsats skal sikre, at mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme kan tilbydes forskningsbaseret behandling og forebyggelse på højeste niveau, uanset hvor i Grønland de bor.

Sundhedsplejerskers forebyggelse af overvægt fra spædbarnsalderen

Initiativerne har til formål at støtte og vejlede nye forældre omkring tidlige risikofaktorer for senere overvægt og mentale helbredsproblemer.

Dokumentation af overvægt blandt børn og unge i Danmark

Initiativet har til formål at skabe et systematiseret data-grundlag for monitorering af overvægt blandt små børn og skoleelever i Danmark.

Sund Vægt Alliancen

Sund Vægt Alliancen har til formål at skabe konsensus og en fælles agenda for, hvordan man bedst muligt forebygger overvægt blandt børn og unge i Danmark.

Strategisk partnerskab til bekæmpelse af livsstilssygdomme i Tanzania

Projektet har til formål at forebygge, oplyse samt forbedre adgangen til behandling af livstilssygdomme i Tanzania.

Research Leader Programme

Novo Nordisk Fondens nye forskningslederprogram giver forskere mulighed for at udføre ambitiøse projekter, afdække komplicerede problemstillinger og udvikle nye teknikker og metoder. Programmet har samtidig til formål at understøtte den fortsatte udvikling af topforskere.