Ansøg om midler

Forebyggelse og håndtering af kardiometaboliske sygdomme

Selvom de i bund og grund kan forebygges, bliver kardiometaboliske sygdomme stadig mere almindelige. Vi ønsker at bryde dette mønster ved at støtte nye måder at forstå, forebygge, diagnosticere og behandle disse sygdomme på – herunder præcisionsmedicinske tilgange – og sikre, at løsningerne er omkostningseffektive, lighedsskabende og har fokus på patienterne. 

Vores mål er at:

  • Styrke forståelsen af mekanismerne bag kardiometaboliske sygdomme 
  • Fremme, udvikle og lette adgang til og brug af data 
  • Sikre ligeværdige løsninger til forebyggelse og sygdomshåndtering 
  • Forbedre forståelsen af virkningen af forebyggelse og sygdomshåndtering

Projekter og initiativer, vi har støttet

Forebyggelse af diabetes, overvægt og hjerte-kar-sygdomme

Lighthouse Consortium on Obesity Management (LightCOM)

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode har fonden støttet etableringen af et nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Center for sundt liv og trivsel

Udvikling af center, der skal være med til at sikre en sund vægt for børn.

Styrket indsats over for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland

Ny ambitiøs indsats skal sikre, at mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme kan tilbydes forskningsbaseret behandling og forebyggelse på højeste niveau, uanset hvor i Grønland de bor.

Sundhedsplejerskers forebyggelse af overvægt fra spædbarnsalderen

Initiativerne har til formål at støtte og vejlede nye forældre omkring tidlige risikofaktorer for senere overvægt og mentale helbredsproblemer.

Strategisk partnerskab til bekæmpelse af livsstilssygdomme i Tanzania

Projektet har til formål at forebygge, oplyse samt forbedre adgangen til behandling af livstilssygdomme i Tanzania.

Research Leader Programme

Novo Nordisk Fondens nye forskningslederprogram giver forskere mulighed for at udføre ambitiøse projekter, afdække komplicerede problemstillinger og udvikle nye teknikker og metoder. Programmet har samtidig til formål at understøtte den fortsatte udvikling af topforskere.

Steno Diabetes Centre – forebyggelse og behandling af diabetes

Formålet med Steno Diabetes Centrene er at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at forebygge og behandle diabetes og andre relaterede sygdomme. Novo Nordisk Fonden har støttet etableringen af Steno Diabetes Centrene i de fem danske regioner og Grønland med 7,8 mia. kr.