Ansøg om midler

Vores vision er at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bæredygtighed

Vision

Vores fokusområder

Sundhed

Infektionssygdomme, diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme er en trussel mod den globale folkesundhed.

Bæredygtighed

Vi skal løse klimakrisen og udvikle fremtidens fødevareproduktion, så vi kan brødføde en stigende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.

Life science - økosystemet

Et stærkt life science-økosystem er en forudsætning for videnskabelige gennembrud og udvikling af ny teknologi, der kan hjælpe med at løse store samfundsudfordringer.

Vores fokusområder er påvirket af, hvad der sker ude i verden med klimaforandringer, fødevarekrise, den globale folkesundhed og en pandemi. I de kommende år vil vi øge vores indsats for at bidrage til at løse disse presserende samfundsudfordringer.”
Mads Krogsgaard Thomsen
Professor, CEO, Novo Nordisk Fonden

Udvalgte projekter og initiativer

Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

Ud fra et ønske om at reducere ulighed i sundhed styrker Fonden gennem Partnership for Education of Health Professionals (PEP) uddannelsen af sygeplejersker og andet sundhedspersonale i Indien, Kenya, og Østafrika.

Novo Nordisk Foundation Cellerator

Initiativet skal være med til at styrke det danske økosystem for celleterapi og bidrage til at skabe nye, banebrydende behandlingsformer. 

Danish Centre for AI Innovation

Det nationale center skal huse en af verdens kraftigste AI-supercomputere.

Pandemic Antiviral Discovery (PAD)

Sammen med Open Philanthropy og Bill & Melinda Gates Foundation har Novo Nordisk Fonden rejst op mod 90 mio. dollar i koordineret finansiering.

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Novo Nordisk Fonden bevilgede op til 2,2 mia. kr. over en 10-årig periode til centeret, som er etableret i et partnerskab imellem tre førende forskningsinstitutioner.

The Novo Nordisk Foundation Vaccine Accelerator (NVAC)

At muliggøre NIVI's mission ved at levere ekspertise på brancheniveau inden for vaccineudvikling

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Centret udvikler viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende carbondioxid (CO2) fra atmosfæren og derved bidrage til at bremse de globale temperaturstigninger.

BioInnovation Institute

Hjælp til modning og kommercialisering af life science-løsninger

Steno Diabetes Centre – forebyggelse og behandling af diabetes

Formålet med Steno Diabetes Centrene er at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at forebygge og behandle diabetes og andre relaterede sygdomme.

LIFE

Novo Nordisk Fonden har bevilget op mod 1,9 mia. kr. til LIFE Fondens landsdækkende undervisningsinitiativ over en 10-årig periode.

100 års fejring

Novo Nordisk Fonden fylder 100 år

100 år er gået siden vores grundlæggere skabte det, der nu er Novo Nordisk Fonden. Vi er sikre på, at de ville synes, at verden er et meget bedre sted end den, de levede i.

Når vi markerer vores hundrede år, bekræfter Novo Nordisk Fonden sin forpligtelse til at være en katalysator, der forbedrer menneskers og planetens sundhed. Vi er opmærksomme på det ansvar, der følger med at være en ressourcestærk organisation. Vi lover at være gennemsigtige omkring vores arbejde, involvere vores interessenter i udformningen af vores strategier og adressere de bekymringer, som nogle kan have med den videnskab og teknologi, som vi støtter. Kun på denne måde kan vi vinde vores interessenters tillid og få en meningsfuld indflydelse sammen.

Læs mere

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger

VI STØTTER

Projekter og initiativer

Vi støtter en lang række initiativer af betydning for samfundet. Emneområderne spænder bredt og favner både forsknings-, uddannelses-, formidlings-, sociale og humanitære projekter.

Læs mere

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, karakteriseret som en nonprofit organisation, der støtter almennyttige formål ved hjælp af midler, der stammer fra fondens ejerskab af og investeringer i selskaber og andre finansielle aktiver.

1924

Novo Nordisk Fonden blev stiftet 1. juni 1924.

DKK 9,1 mia.

I alt uddelte Novo Nordisk Fonden 9,1 mia. kr. til nye projekter i 2023.

Novo Holdings

Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Læs mere på novoholdings.dk.